Online -марафон "Пакаленне WWW раіць пачытаць…"

Бібліятэка ліцэя адкрывае новую рубрыку для ліцэістаў - «Online -марафон  «Пакаленне WWW раіць пачытаць…”, дзе вам, паважаныя ліцэісты, прапануецца прарэкламаваць свой любімы твор беларускіх, рускіх або замежных аўтараў.

Библиотека лицея открывает новую рубрику для лицеистов - Online -марафон  «Пакаленне WWW советует почитать…”, где вам, уважаемые, лицеисты, предлагается прорекламировать свое любимое произведение белорусских, русских или зарубежных авторов.

 Lyceums library sets the new heading for its pupils – Online-marathon «Generation WWW advises to read…». Where our pupils are offered to give their favourite works by Belarusian, Russian or foreign authors wide publicity.

 Давайце будзем дзяліцца ўражаннямі пра нашы любімыя кнігі!

 Давайте будем делиться впечатлениями о наших любимых книгах!

 Lets discuss the books which impressed you favorably!